قرن چهارده

فعالیت فرهنگی و اسلامی

قرآن کریم ، علم ، نوجوان ، دوربین ، صلوات ، نگاه ، عصر ، بیانات ، رویداد ، نامه و دنیا

Quran, Age, Camera, Science, Events, Mail, Young, Quotes, Salavat, Vision & World.

ِ#Qarn14 | #1400
فاEnعر

درباره قرن چهارده

قرن چهارده ؛ آغازگر عصر جدید در دوره ی دهه نود و سال 1400 خورشیدی با هدف اسلام ، فرهنگ و هنر در حوزه ی دین و فرهنگ اسلامی فعالیت می کند . اساس قرن چهارده بر مبنای اصول انقلابی و اسلامی است که بیشتر جنبه ی معنوی داشته که برنامه های تجاری را نیز دربر دارد.

نیت اصلی طرح ، به احترام به حضرت ولیعصر امام زمان عج شکل گرفته است که انشاءالله بتوانیم قدمی مثبت در آگاهی جامعه ی آخرالزمان داشته باشیم .