قرن چهارده

فعالیت فرهنگی و اسلامی

قرآن کریم ، علم ، نوجوان ، دوربین ، صلوات ، نگاه ، عصر ، بیانات ، رویداد ، نامه و دنیا

Quran, Age, Camera, Science, Events, Mail, Young, Quotes, Salavat, Vision & World.

ِ#Qarn14 | #1400

1.1.0

قرن چهارده

برنامه قرن چهارده به عنوان خدمات مشتریان جهت خدمات سریع تر بر روی سامانه و فروشگاه برای عموم کاربران تحت دستگاه‌های اندروید ارائه شده است.